Aktualności

WIZYTY DOMOWE!
Pacjentom przysługuje prawo do lekarskiej wizyty domowej w ramach świadczeń NFZ w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia. Decyzję o realizacji świadczenia podejmuje lekarz POZ.
Decyzja o tym, czy wizyta odbędzie się w domu pacjenta, czy też w przychodni, podejmowana będzie na podstawie wywiadu z pacjentem, opiekunem lub osobą wyznaczoną przez pacjenta. Wizyty domowe udzielane są pacjentom zgodnie z harmonogramem pracy przychodni i wg. kolejności zgłoszeń.

 

ZASADY REJESTRACJI!
Rejestrujemy pacjentów osobiście od 7:00 oraz telefonicznie od 7:30 z wyprzedzeniem jednodniowym. Wyjątkiem są piątki – nie rejestrujemy przed weekendem na kolejny tydzień. W poniedziałek rejestrujemy na dzień bieżący i dzień następny (tj. poniedziałek i wtorek).

 

REJESTRACJA INTERNETOWA!
Rejestracja on-line daje możliwość rejestracji z wyprzedzeniem tygodniowym. W piątki o godz. 19:00 można się rejestrować na kolejny tydzień.
Prosimy nie rejestrować więcej niż jednej wizyty w danym tygodniu, chyba, że jest konieczność wizyty kontrolnej. 

 

PUNKT POBRAŃ!
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 12:00 oraz soboty od 9:00 do 11:30. Realizacja usług ze skierowaniem „Diagnostyka” lub komercyjnie.

 

ODBIÓR WYNIKÓW!
Wyniki na dzień następny do odbioru w „wynikomacie” (wejście A).
Należy posiadać kod kreskowy, który jest niezbędny do uzyskania wyniku.

 

ODBIÓR RECEPT!
Przy odbiorze recept, wymagane jest okazanie dowodu tożsamości. Wydanie recepty dla osoby trzeciej, będzie możliwe za okazaniem upoważnienia.

 

INFORMACJA O ZMIANIE MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH!
Od dnia 10 lipca 2018 od godz. 7.00 Poradnia Chirurgii Ogólnej wznowi swoją działalność w nowym miejscu udzielania świadczeń w Centrum Medycznym Dobrzyńska
ul. Dobrzyńskiej
21/23, na III piętrze, gabinety 310, 311 i 312

 

INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Informacja dla pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

 

ZMIANY!
OPIEKĘ ZDROWOTNĄ WE WROCŁAWIU PO GODZ. 18:00 DO 8:00 RANO, NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OBEJMUJĄ:
1. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T.Marciniaka, ul.Fieldorfa 5 , 71 306 42 22
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul.Kamieńskiego 73a, 71 32 70 536
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego, ul.Koszarowa 5, 71 395 76 07
4. Szpital Specjalistyczny im A.Falkiewicza, ul.Warszawska 2, 71 37 74 116 – 119