Złóż deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ drogą elektroniczną. Deklaracje można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP https://pacjent.gov.pl/krok-1-zaloz-profil-zaufany). W tym celu należy wypełnić
odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu
kwalifikowanego.

Po zalogowaniu, wykorzystując wyżej wymieniony sposób, mamy dostęp do całej e-dokumentacji medycznej (e-recept, e-skierowań, e-zwolnień) w tym również do obsługi elektronicznej deklaracji POZ w zakresie wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Należy postępować według podanych kroków.

Po złożeniu, deklaracja automatycznie zostaje wysłana do systemu Przychodni. Aby sprawdzić statut deklaracji, wystarczy zalogować się do IKP.