OPIEKĘ ZDROWOTNĄ WE WROCŁAWIU
po godz. 18:00 do 8:00 rano, nocną i świąteczną przejmują:

 1. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka,
  ul. Fieldorfa 5, tel. 71 306 42 22
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ,
  ul. Kamieńskiego 73a, tel. 71 327 05 36
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego,
  ul. Koszarowa 5, tel. 71 395 76 07
 4. Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza,
  ul. Warszawska 2, tel. 71 377 41 16 lub 71 377 41 19