Pacjentom przysługuje prawo do lekarskiej wizyty domowej w ramach świadczeń NFZ w przypadku nagłego zachorowania, znacznemu pogorszeniu stanu zdrowia, osobom leżącym i obłożnie chorym. Decyzję o realizacji świadczenia podejmuje lekarz POZ*.

*decyzja o tym, czy wizyta odbędzie się w domu Pacjenta czy też w Przychodni, podejmowana jest na podstawie wywiadu z Pacjentem, opiekunem lub osobą wyznaczoną przez Pacjenta.

Wizyty domowe udzielane są Pacjentom zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni i wg. kolejności zgłoszeń.